Süreli Yayınlar

Acta Linguistica Hungarica

Acta Orientalia

Akademik Araştırmalar Dergisi

Akpınar Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

Ana Dili

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülten

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Atatürk Yolu Dergisi

Avrasya Dosyası

Avrasya Etüdleri

Bal-Tam Türklük Bilgisi

Belleten

Bilge

Bilig

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bugariski Ezik

Bulletin of the School of Oriental & African Studies

Çağdaş Türk Dili

Dergâh

Dil Araştırmaları

Dil Dergisi

Dil ve Edebiyat

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Doğu - Batı

Doğu Türkistanın Sesi

Edebiyat Ortamı

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Emel

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Erdem Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Finnisch-Ugrische Forschungen

Folklor/Edebiyat

FSM İlmi Araştırmalar

Gazi Akademik Bakış

Gazi Türkiyat

H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

H. Ü. Türkiyat Araştırmaları

Hacettepe Üniversitesİ Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi

Halkbilimi Dergisi

Hece

Heceöykü

Hürriyet Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi

İslâm Araştırmaları Dergisi

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

İtibar

Journal Asiatique

Journal of Central Asian Studies

Journal Of Psycholinguistic Research

Journal Of Turkish Studies

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Kardeş Kalemler

Kardeşlik Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

Kebikeç

Kitap-lık

Kitap Haber

Kubbealtı Akademi Mecmûası

Kültür Evreni

Language Journal of the Linguistic Society of America

Lımba Românâ

Lingua

Lingua E Stile

Millî Folklor

Milliyet Sanat

Notos Öykü

NTV TARİH

Oriens

Oriente Moderno

Popüler Tarih

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Seriya Literaturı i Yazıka

Shaman

Sözcükler

Tarih İncelemeleri Dergisi

Tarih ve Toplum

The Journal of Academic Social Science Studies

The Middle East Journal

The Toyo Bunko

The Toyo Gakuho

Toplum Bilim

Toplumsal Tarih

Toung Pao

Toyo Bunko Shoho

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Turkic Languages

Türk Dili Dergisi

Türk Dünyası Araştırmaları

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Türk Dünyası Tarih: Kültür Dergisi

Türk Edebiyatı

Türk Kültürü

Türk Kültürü Araştırmaları

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî

Türk Tarih Kurumu Belleten

Türk Yurdu

Türkbilig - Türkoloji Araştırmaları

Türkiyat Araştırmaları

Türkiyat Mecmuası

Türkologiya

Ural - Altaische Jahrbücher

Vakıflar Dergisi

Vaprosi Yazıkana

Varlık

Voprosi yazikoznaniya.

Word

Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Yenises Aylık Siyasi Dergi

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi

Yörtürk

Yüce Erek