TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

SAYI: 192

MAYIS-HAZİRAN 2011

İÇİNDEKİLER

 

ZENGİNLİK-YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KUTUPLAŞMASI Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 9
ABILAY HAN'IN KAZAK HALKININ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇİN VE ÇARLIK RUSYA ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMATİK İLİŞKİLER Prof. Dr. Orhan Doğan 65
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI: TÜRKİSTAN ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Habib Yıldız - Dr. Çağatay Karaköy 93
PEÇENEK-BİZANS SİYASİ İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Sezgin Güçlüay - Okt. Fatma Çapan 121
27 MAYIS DARBESİNİN TRABZON'DA YANSIMALARI VE DP TRABZON MİLLETVEKİLLERİNİN İFADELERİ Okt. Zehra Arslan 139
MEHMEDAĞA ŞAHTAHTILI VE XIX. YÜZYIL TÜRKİYESİ Samire Hasanova 153
KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN HAN İÇİN YAZILAN İKİ MERSİYENİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Uğur Gürsu 161
ERLİK'TEN ŞÖKLİ MELİK'E TÜRK DESTANLARINDA DÜŞMAN UNSURLAR VE DEDE KORKUT BOYLARINDA KÂFİRLER Dr. Mehmet Çeribaş 195
EDEBİ VE FELSEFİ YÖNÜYLE "GENÇ" RIZA TEVFİK Yrd. Doç. Dr. Turhan Ada 211
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSİ-ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE ÇAĞDAŞ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE VAZGEÇİLEMEZLİK NEDENLERİ Doç. Dr. Candemir Doğan - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Doğan 219
TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN ETİMOLOJİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR YÖNTEM DENEMESİ Dr. Ertan Besli 229
KİTAP TANITMA Alperen Çelik 237